ISHLAHIYAH, Tsamrotul; HASYIM, Muh Fathoni. MENJAGA KEARIFAN LOKAL, MENGURANGI RADIKALISME: PERAN STRATEGIS TAFSIR DALAM KONTEKS INDONESIA. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, [S. l.], v. 8, n. 02, 2023. DOI: 10.30868/at.v8i02.5341. Disponível em: https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/5341. Acesso em: 16 apr. 2024.